naseprava.cz

Kdy se můžu oženit nebo vdát?

Obecně platí pro uzavření manželství věková hranice 18 let, výjimečně je to ale možné už od 16 let a to v případě, že jsou k tomu nějaké vážné důvody (nejčastěji to bývá těhotenství dívky). Tyto důvody posuzuje soud a na jeho rozhodnutí záleží, jak to dopadne.

Kdy budu mít volební právo?

Aktivní hlasovací právo, to je právo jít k volbám a hodit lístek do urny, má u nás člověk od 18 let. To platí pro volby do poslanecké sněmovny, senátu i pro volby do obecních a krajských zastupitelstev.

Neznamená to ale, že pokud někomu už bylo 18, může přijít kamkoliv a tam vhazovat lístky do urny. Nikdo nesmí v jedněch volbách hlasovat víckrát – volí se proto vždy jen v místě, kde má volič trvalé bydliště. Přitom se každý kontroluje podle občanky, jestli už mu bylo 18 a jestli už náhodou nebyl jednou hlasovat.

Výjimkou je tzv. volební průkaz, se kterým může člověk volit i jinde, než kde bydlí. Voličský průkaz vydává obecní úřad, ke kterému volič svým bydlištěm patří, dá se ale taky použít jen jednou. Po odvolení se průkaz musí odevzdat, aby nebylo možné ho použít ještě jednou. Tento průkaz se dá použít jen ve volbách do poslanecké sněmovny nebo při volbě prezidenta, při komunálních volbách taková možnost neexistuje.

Věková hranice pro pasivní volební právo, to je právo kandidovat a být zvolen, je různá. Do poslanecké sněmovny a do obecních a krajských zastupitelstev může být zvolen jen ten, komu je minimálně 21 let. Pokud by někdo chtěl kandidovat do senátu nebo dokonce do funkce prezidenta, musí mu být aspoň 40 let (a k tomu musí splnit ještě další podmínky).

Co se mnou bude, až mi bude 18?

Od chvíle, kdy ti bude 18, se z tebe podle našeho práva stává dospělý. To znamená, že máš plnou právní odpovědnost a už se na tebe nevztahují žádná ochranná opatření jako na dítě. Nikdo už tě nemůže poslat do dětského domova a to, jestli zůstaneš v pěstounské rodině, záleží jen na tom, jak si to s pěstouny domluvíte. Můžeš taky od pěstounů odejít a vrátit se ke svým rodičům nebo třeba založit vlastní domácnost. O všech možných variantách byste měli s pěstouny, sociálními pracovníky a případně i s biologickými příbuznými včas mluvit, aby ses na to mohl/a dobře připravit a všechno si promyslet.

Budu mít pak ještě nějaké výhody / finanční podporu atd.?

I když už ti bylo 18, můžou se na tebe vztahovat některé výhody jako na dítě. Ty slouží hlavně mladým lidem, kteří se i po dosažení plnoletosti rozhodnou studovat. Podpora je určena studentům denního studia na středních, vyšších a vysokých školách až do dosažení 26 let. Jedná se hlavně o: