naseprava.cz

Můžu si pořídit vlastní tarif na telefon?

Odpověď na tuhle otázku v zákoně přímo nenajdeme. Platí ale obecná zásada z občanského zákoníku, že nezletilí můžou vykonávat takové právní úkony, kterým ve svém věku rozumí. Jednoduše řečeno, pokud jsi dost starý a rozumný na to, abys pochopil, o co se jedná (k čemu se zavazuješ anebo co podepisuješ), zákon ti nezakazuje takovou smlouvu uzavřít.

Můžeme si to ukázat na příkladu: když si půjdeš do obchodu koupit pečivo nebo džus, jde vlastně o klasickou kupní smlouvu, i když ne písemnou. V tomto případě jistě chápeš, co si kupuješ, k čemu to je (k jídlu) a kolik za to musíš prodavačce zaplatit.

Pokud jde o uzavření smlouvy o tarifu na mobilní telefon, je to podobné: musíš zkrátka pochopit, o jakého operátora jde, jaký budeš platit paušál, kolik minut nebo sms v něm máš nebo kolik budeš platit za volání, když volné minuty vyčerpáš. Pokud ti nedělá problém se ve smlouvě zorientovat, zákon by ti v tomhle případě nebránil takovou smlouvu uzavřít. Bude ale záležet na pravidlech konkrétních operátorů, jestli ti tarif jako mladistvému dovolí a jestli k tomu budou mít nějaké další podmínky (např. souhlas rodičů/zákonného zástupce). Může to tak být a nemusí.

Můžu si zařídit pas a sám odjet do ciziny na prázdniny nebo na studijní pobyt?

Pokud už ti bylo 15 let, můžeš si sám požádat o vydání pasu, ale jen s písemným souhlasem tvého zákonného zástupce. Hotový pas si pak už můžeš vyzvednout sám. U mladších dětí musí žádost podat rodič a jen on pak může hotový pas převzít.

Pokud jde o cestování do ciziny nebo na studijní pobyt, v zákoně se neříká, od jakého věku je to možné. Většinou se ale takové pobyty nebo cesty pořádají přes nějakou agenturu nebo cestovní kancelář apod., ty samy si pak můžou stanovit konkrétní podmínky.

Pokud bys chtěl na nějakou cestu vyrazit sám – tzv. „na vlastní pěst“, bude záležet jen na domluvě mezi tebou a pěstouny. Zákon rodičům neříká, od jakého věku můžou děti pustit někam na cestu (ať už po naší zemi, nebo do ciziny).

Můžu nafotit fotky pro časopis / vystupovat v talentové soutěži v TV?

Pokud chceš fotit normální fotky (tedy ne erotické), bude záležet jen na tom, jaké podmínky má konkrétní časopis. Zákon např. neříká, od jakého věku můžeš dělat modeling. U erotických fotek ale platí hranice 18 let – a to i v případě, že by tvůj zákonný zástupce s takovým focením souhlasil. Tím by totiž došlo k porušení zákona a o rodiče by se pak zajímal orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Kromě toho by ti takové focení mohlo znepříjemnit i běžný život – např. pomluvy, zostuzení, mohlo by ti to uškodit při přijímání na školu nebo při pohovoru do práce, kdyby někdo tyhle informace dohledal.

Pokud jde o televizní soutěže, zase platí, že záleží na podmínkách konkrétních televizních stanic. I v televizi je totiž často možné vidět i menší děti, takže splnit věkové podmínky takových soutěží asi nebude problém.

Můžu se odstěhovat ke kamarádovi / partnerovi / partnerce?

Pokud jde o možnost fyzicky se odstěhovat ke kamarádovi nebo partnerovi, je to zase možné bez nějakých zákonných podmínek. Až do tvé zletilosti záleží na tom, zda ti to pěstouni/zákonný zástupce dovolí.

Změna trvalého bydliště souvisí s otázkou občanského průkazu. Přitom platí podobné podmínky jako u cestovního pasu. Pokud ti už bylo 15 let, můžeš sám požádat o občanku, potřebuješ ale písemný souhlas zákonného zástupce. Hotovou občanku ti pak na úřadě vydají bez problému. U mladších dětí musí o občanku žádat rodiče a pro hotový průkaz si taky musí přijít oni.