naseprava.cz

Co mám dělat, když chci poznat své biologické rodiče?

Podle Úmluvy o právech dítěte a podle dalších zákonů máš právo být v kontaktu se svými příbuznými. To znamená, že se s nimi můžeš scházet, můžete si telefonovat nebo psát. Pravidla pro to, jak to přesně bude vypadat a jestli to bude nějak omezené, si musíš domluvit se svými pěstouny a s OSPOD (to platí v případě, že ti při kontaktu s rodinou nehrozí žádné nebezpečí). Pokud by kontakt s blízkými mohl být pro tebe nějak nebezpečný, pak může pravidla určit soud – může např. rozhodnout, že při každém tvém setkání s rodinou bude přítomná nějaká další osoba (tzv. asistovaný styk).

Pokud se budeš chtít sejít s někým ze svých blízkých, měl by sis o tom nejdřív promluvit s pěstouny. Společně můžete naplánovat a uskutečnit tuto návštěvu, nebo se i domluvit na pravidelných setkáních. Pokud není jednoduché tvoji biologickou rodinu najít nebo se s ní nějak spojit, měl by ti pomoct klíčový pracovník, opatrovník nebo OSPOD.

Podle zákona si o kontakt nebo návštěvu může požádat i někdo z tvých příbuzných. To je možné buď na OSPOD, nebo přímo u soudu (příbuzní můžou podat návrh k soudu na tzv. „úpravu styku“).

Může mi někdo zakázat, abych se viděl s příbuznými?

Podle Úmluvy o právech dítěte a podle dalších zákonů máš právo být v kontaktu se svými příbuznými. To znamená, že se s nimi můžeš scházet, můžete si telefonovat nebo psát. Pravidla pro to, jak to přesně bude vypadat a jestli to bude nějak omezené, si musíš domluvit se svými pěstouny a s OSPOD (to platí v případě, že ti při kontaktu s rodinou nehrozí žádné nebezpečí). Pokud by kontakt s blízkými mohl být pro tebe nějak nebezpečný, pak může pravidla určit soud – může např. rozhodnout, že při každém tvém setkání s rodinou bude přítomná nějaká další osoba (tzv. asistovaný styk).

Pokud se budeš chtít sejít s někým ze svých blízkých, měl by sis o tom nejdřív promluvit s pěstouny. Společně můžete naplánovat a uskutečnit tuto návštěvu, nebo se i domluvit na pravidelných setkáních. Pokud není jednoduché tvoji biologickou rodinu najít nebo se s ní nějak spojit, měl by ti pomoct klíčový pracovník, opatrovník nebo OSPOD.

Podle zákona si o kontakt nebo návštěvu může požádat i někdo z tvých příbuzných. To je možné buď na OSPOD, nebo přímo u soudu (příbuzní můžou podat návrh k soudu na tzv. „úpravu styku“).