naseprava.cz

Můžu jít na brigádu?

Podle zákona může pracovat jen člověk, kterému už bylo 15 let a má dokončenou základní školu (a to platí i pro brigády). To znamená, že jestli ti už 15 let je, ale ještě chodíš do školy, pak musíš s prací počkat, až budeš mít školu hotovou. Zaměstnanec od 15 do 18 let je pak považovaný za tzv. mladistvého.

Pro práci mladistvých platí podle zákoníku práce některé zvláštní podmínky. Můžeš např. dostat jen takovou práci, kterou fyzicky a rozumově zvládneš, a musíš mít při práci zvláštní péči. Kromě toho nesmíš pracovat přesčas nebo v noci. Pokud ti už bylo 16 let, můžeš podle zákoníku odpracovat maximálně 1 hodinu v noci – to platí ale jen v případě, když je to např. nutné pro tvoje budoucí povolání. Taková noční práce musí navazovat na denní směnu a musíš přitom být pod dohledem někoho staršího 18 let.

Kromě toho nesmíš dělat takovou práci, při které by ses např. mohl zranit nebo při které bys mohl ublížit ostatním zaměstnancům nebo i jiným lidem. Další podmínky pro práci mladistvých si můžeš přečíst přímo v zákoníku práce, jsou to § 243 – § 247.

Můžu si zřídit účet v bance nebo platební kartu?

K tomu, aby si někdo mohl založit účet v bance, je obvykle potřeba, aby mu bylo aspoň 18 let. Existují ale i tzv. studentské účty, které je možné založit už od 15 let, ale jen s pomocí rodiče (zákonného zástupce). U některých bank může být majitelem účtu i nezletilý, ale jeho účet pak až do 18 let spravuje jeho zákonný zástupce – jen ten má tzv. podpisové právo nebo může posílat z účtu peníze apod. Pokud jde o platební kartu, pak záleží na podmínkách konkrétní banky.

Některé banky dávají karty i nezletilým, ale s dost omezenými možnostmi (nejčastěji omezují částku, kterou si můžeš vybrat z bankomatu). Kartu v bance si ale můžeš zařídit zase jen se souhlasem zákonného zástupce. Všechno tohle pak záleží na jednotlivých bankách a jejich podmínkách. Konkrétní nabídky bank je samozřejmě možné si najít na internetu.

Můžu volně nakládat se svým dědictvím?

S dědictvím můžeš podle zákona nakládat (tzn. používat ho, prodat, darovat, pronajmout atd.) až od 18 let. Někdy ale může soud rozhodnout, že část dědictví můžeš užívat už předtím. Mělo by přitom být vždycky jasné, s čím přesně si můžeš nakládat sám. Jinak platí, že do tvých 18 let budou dědictví spravovat rodiče nebo tvůj zákonný zástupce (nebo nějaký jiný soudem určený správce). Po dosažení 18 let pak můžeš se svým dědictvím dělat, co budeš chtít.

Můžu si vzít půjčku?

V téhle otázce bude zase platit obecná zásada o věku a rozumové vyspělosti dítěte (teenagera). Záležet bude spíš na konkrétní bance, co komu dovolí a jaké má pro svoje služby dané věkové limity. Bohužel u nás asi není taková banka, která by půjčila peníze nezletilému. Když si někdo bere půjčku, musí totiž doložit, že je schopný ji splácet (peníze bance vrátit). K tomu je potřeba nejčastěji potvrzení o zaměstnání. To ale nezletilý málokdy má – a i kdyby ho náhodou měl a pracoval, stejně si může banka stanovit věkový limit 18 let.