naseprava.cz

Můžu si nechat předepsat antikoncepci?

U téhle otázky záleží na tom, proč má být antikoncepce předepsána. Dívce, které ještě nebylo 15 let, může lékař předepsat antikoncepci ze zdravotních důvodů (např. aby tak vyřešil nějaký hormonální problém nebo jí upravil cyklus). K tomu může někdy stačit jen souhlas dívky (dostatečně rozumově vyspělé) a není potřeba se ptát jejích rodičů, jestli s tím souhlasí. Počítej ale s tím, že většina lékařů souhlas rodičů bude chtít, i když to podle zákona není nutné.

Kdyby antikoncepci požadovala sama dívka, které ještě nebylo 15 let a která tím chce jen zabránit otěhotnění, žádný zodpovědný lékař by jí nejspíš nevyhověl. Podle našeho trestního zákoníku může mít totiž pohlavní styk jen člověk starší 15 let.

Pokud už dívce 15 let bylo, lékař jí antikoncepci předepsat může. Zase přitom platí, že je to možné udělat i bez souhlasu rodičů nebo zákonných zástupců. Pokud tedy dívka nechce, rodiče se o tom nemusí dovědět – lékař může vyhovět jejímu přání a nemusí rodičům nic říkat (např. proto, aby dívka neměla doma problém nebo z toho neměla nějaké trauma).

Můžu jít na potrat?

V téhle oblasti u nás pořád platí zákon z roku 1986 (číslo 66/1986 Sb.) a jeho prováděcí vyhláška. Žádná pozdější novela tento zákon neruší – pro zákonodárce je to téma, kterému se raději vyhýbají (v otázce potratů se totiž politici z různých stran pořád nedokážou dohodnout).

Pokud je potrat pro dívku nutný ze zdravotních důvodů (ohrožení matky nebo plodu), není pro něj podle zákona pevně daná věková hranice. Takže záleží na tom, jak situaci posoudí lékař a jak se rozhodne. To platí i pro těhotnou dívku, které ještě nebylo 18 let.

Kdyby ale šlo o potrat na žádost dívky, pak záleží na tom, jestli jí už bylo 16 let, nebo ne. Mladší dívka může jít na potrat jen tehdy, když s tím bude souhlasit její zákonný zástupce. Starší dívka může absolvovat potrat i bez předchozího souhlasu, ale doktor má povinnost to později rodičům oznámit. V tomhle případě už nesmí vyhovět jejímu přání, aby o tom rodičům neříkal, jako v případě antikoncepce. Dívka starší 18 let pak může absolvovat potrat i bez vědomí rodičů nebo zákonných zástupců (může už o sobě rozhodovat sama).

Další důležitou podmínkou je, že u nás smí lékař provést potrat na vlastní žádost jen ženě nebo dívce, která má trvalý pobyt na našem území. Na potrat tedy nemůžou cizinky, které u nás žijí jen přechodně (turistky, studentky apod.). Bez potvrzení o trvalém pobytu žádný zodpovědný lékař interrupci ženě neprovede.

Kdyby tedy lékař provedl ženě potrat bez splnění některé z podmínek (věk, souhlas rodičů, trvalý pobyt), spáchal by tím trestný čin podle § 160 trestního zákoníku. Za to by mohl jít do vězení na jeden rok až pět let.

Kdy můžu mít pohlavní styk?

Podle našeho trestního zákoníku můžeš mít pohlavní styk, pokud už ti bylo 15 let. Kdo by měl pohlavní styk s mladším dítětem nebo ho jinak zneužil (např. orální sex, osahávání apod.), ten by se dopustil trestného činu podle § 187 trestního zákoníku. Za to může jít pachatel do vězení minimálně na jeden rok až osm let. Ještě vyšší trest hrozí, pokud něco takového spáchá např. učitel na žákovi nebo přitom někdo dítěti vážně ublíží.

Takže když se vyspí někdo starší 15 let s někým, komu ještě 15 nebylo, starší z partnerů se považuje za pachatele a mladší kluk nebo holka je vlastně oběť. Pachatel ale musí vědět, že jeho „partnerovi“ ještě nebylo 15. Kdyby se např. kluk vyspal s mladší holkou, která ale vypadá a chová se jako starší, za pohlavní zneužití nebude odpovídat, protože to nemohl vědět.

Důležité je, že pokud by měl pohlavní styk teenager, kterému ještě nebylo 15 let, mohlo by to mít nepříjemné důsledky i pro jeho rodiče nebo pěstouny. U kluků se to sice dá poznat jen těžko (pokud o tom sami neřeknou lékaři), ale u holky to doktor zjistí dost jednoduše – už není panna. V případě, že pohlavní styk proběhne jen jednou, lékař má povinnost to nahlásit „jen“ orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Už to samo ale může být dost nepříjemné. Kdyby ale hrozilo, že teenager bude chtít své jednání opakovat, musel by to lékař tzv. překazit. Takže kromě OSPOD by to musel nahlásit i na policii – a to by už bylo nepříjemné nejen pro oba teenagery, ale taky pro jejich (náhradní) rodiče.