naseprava.cz

Co udělat, když dítě chce poznat své biologické rodiče?

Úmluva o právech dítěte, ale i další zákony zaručují právo dítě být v kontaktu se svými blízkými. Tento kontakt může být osobní, telefonický, písemný, či asistovaný. Omezení tohoto kontaktu, případně pravidla pro to, jak mají kontakt probíhat, jsou na dohodě mezi dítětem, pěstouny a OSPOD v případě, že není důvod se obávat, že by pro dítě tento kontakt mohl být nebezpečný. Pokud by byla pochybnost, zda je kontakt s blízkými pro dítě bezpečný, může jeho pravidla upravit soud, včetně toho, že určí možnost tzv. „asistovaného styku“, což znamená, že se dítě se svými blízkými může stýkat jen v přítomnosti jiné osoby.

Chce-li se dětí vídat s někým ze svých blízkých, je dobře, pokud si nejdřív promluví se svými pěstouny. Mohou tak společně naplánovat a uskutečnit tuto návštěvu, případně se domluvit na pravidelných kontaktech. Pokud je obtížnější blízké dítěte dohledat, nebo kontakty navázat, měl by v tomto pomoci klíčový pracovník, opatrovník či OSPOD.

Podle zákona si o možnost kontaktů, včetně návštěv, může požádat i kdokoliv z blízkých dítěte, a to buď na OSPOD, nebo si příbuzní mohou podat návrh k soudu, na tzn., „úpravu styku“.

Můžu dítěti zakázat se s jejich příbuznými stýkat?

Úmluva o právech dítěte, ale i další zákony zaručují právo dítě být v kontaktu se svými blízkými. Tento kontakt může být osobní, telefonický, písemný, či asistovaný. Omezení tohoto kontaktu, případně pravidla pro to, jak mají kontakt probíhat, jsou na dohodě mezi dítětem, pěstouny a OSPOD v případě, že není důvod se obávat, že by pro dítě tento kontakt mohl být nebezpečný. Pokud by byla pochybnost, zda je kontakt s blízkými pro dítě bezpečný, může jeho pravidla upravit soud, včetně toho, že určí možnost tzv. „asistovaného styku“, což znamená, že se dítě se svými blízkými může stýkat jen v přítomnosti jiné osoby.

Chce-li se dětí vídat s někým ze svých blízkých, je dobře, pokud si nejdřív promluví se svými pěstouny. Mohou tak společně naplánovat a uskutečnit tuto návštěvu, případně se domluvit na pravidelných kontaktech. Pokud je obtížnější blízké dítěte dohledat, nebo kontakty navázat, měl by v tomto pomoci klíčový pracovník, opatrovník či OSPOD.

Podle zákona si o možnost kontaktů, včetně návštěv, může požádat i kdokoliv z blízkých dítěte, a to buď na OSPOD, nebo si příbuzní mohou podat návrh k soudu, na tzn., „úpravu styku“.