naseprava.cz

Může si dítě vybrat, u koho bude bydlet?

Úmluva stanovuje, že dítě může být odebráno z péče svých rodičů jen rozhodnutím soudu a dítě starší 12 let má možnost se ke všemu vyjadřovat.

Pokud řízení stále ještě probíhá, zákon dává dítěti několik práv, o kterých ho informujte. Jedná se především o následující:
Dítěti byl ustanoven kolizní opatrovník, který má hájit během procesu právo dítěte a zprostředkovávat jeho názory soudu – tato osoba byla formou usnesení ustanovena do této funkce soudem. Kdo je kolizní opatrovník se dá zjistit buď z tohoto rozhodnutí, dotazem na OSPOD či soud. Více o funkci kolizního opatrovníka

Dítě má právo vyjadřovat se ke všemu, co se ho týká, a to jak v rámci jednání na OSPOD (např. na takzvané případové konferenci), tak u soudu. Zákon říká, že jeho sdělení musí být věnována pozornost. Dítě má právo vyjadřovat se buď přímo, nebo prostřednictvím osoby, kterou si zvolí. Bez ohledu na ustanoveného kolizního opatrovníka, si dítě může zvolit vlastní zastupování.
Dítě má právo podílet se na hodnocení prostředí, ve kterém se nachází, a zákon říká, že jeho sdělení musí být věnována pozornost

Pokud řízení již skončilo, má dítě následující práva:

Seznámit se s rozsudkem, na základě kterého je v pěstounské péči a zjistit důvody, které vedly k tomu, že nežije se svou rodinou. Z rozsudku se také dozví, jaká práva zůstaly tvým rodičům a jaká práva vůči němu mají pěstouni, případně, zda má dítě ustanoveného opatrovníka/poručníka. Tato informace je pro dítě důležitá, protože, až do dosažení 18 let potřebuje k mnohým běžným úkonům souhlas zákonného zástupce.

Dítě má právo podávat návrhy a podněty na zahájení řízení – tzn., může samo podat návrh k soudu na změnu výchovného prostředí. O pomoc s tímto může požádat klíčového pracovníka, OSPOD, právníka, nebo může jít návrh sepsat přímo k soudu, kde může požádat i o přidělení advokáta. Tento případný návrh však bude posuzovat nezávislý soud, budou se k němu vyjadřovat mnoho odborníků a soud není vázán povinností tomuto návrhu vyhovět, pokud dospěje k názoru, že by nebyl ve prospěch dítěte. To znamená, že dítě má právo podat návrh, vyjadřovat svoje názory a postoje, soud i sociální pracovníci mají povinnost mu naslouchat a brát jeho názory vážně, nemají však povinnost udělat vše, co si dítě přeje.

Podstatné je, že soud i úřady vždy musí své rozhodnutí zdůvodnit, a to i když žádosti dítěte vyhoví, i když ji zamítnou.

Může hodnotit prostředí pěstounské rodiny?

Úmluva stanovuje, že dítě může být odebráno z péče svých rodičů jen rozhodnutím soudu a dítě starší 12 let má možnost se ke všemu vyjadřovat.

Pokud řízení stále ještě probíhá, zákon dává dítěti několik práv, o kterých ho informujte. Jedná se především o následující:
Dítěti byl ustanoven kolizní opatrovník, který má hájit během procesu právo dítěte a zprostředkovávat jeho názory soudu – tato osoba byla formou usnesení ustanovena do této funkce soudem. Kdo je kolizní opatrovník se dá zjistit buď z tohoto rozhodnutí, dotazem na OSPOD či soud. Více o funkci kolizního opatrovníka

Dítě má právo vyjadřovat se ke všemu, co se ho týká, a to jak v rámci jednání na OSPOD (např. na takzvané případové konferenci), tak u soudu. Zákon říká, že jeho sdělení musí být věnována pozornost. Dítě má právo vyjadřovat se buď přímo, nebo prostřednictvím osoby, kterou si zvolí. Bez ohledu na ustanoveného kolizního opatrovníka, si dítě může zvolit vlastní zastupování.
Dítě má právo podílet se na hodnocení prostředí, ve kterém se nachází, a zákon říká, že jeho sdělení musí být věnována pozornost

Pokud řízení již skončilo, má dítě následující práva:

Seznámit se s rozsudkem, na základě kterého je v pěstounské péči a zjistit důvody, které vedly k tomu, že nežije se svou rodinou. Z rozsudku se také dozví, jaká práva zůstaly tvým rodičům a jaká práva vůči němu mají pěstouni, případně, zda má dítě ustanoveného opatrovníka/poručníka. Tato informace je pro dítě důležitá, protože, až do dosažení 18 let potřebuje k mnohým běžným úkonům souhlas zákonného zástupce.

Dítě má právo podávat návrhy a podněty na zahájení řízení – tzn., může samo podat návrh k soudu na změnu výchovného prostředí. O pomoc s tímto může požádat klíčového pracovníka, OSPOD, právníka, nebo může jít návrh sepsat přímo k soudu, kde může požádat i o přidělení advokáta. Tento případný návrh však bude posuzovat nezávislý soud, budou se k němu vyjadřovat mnoho odborníků a soud není vázán povinností tomuto návrhu vyhovět, pokud dospěje k názoru, že by nebyl ve prospěch dítěte. To znamená, že dítě má právo podat návrh, vyjadřovat svoje názory a postoje, soud i sociální pracovníci mají povinnost mu naslouchat a brát jeho názory vážně, nemají však povinnost udělat vše, co si dítě přeje.

Podstatné je, že soud i úřady vždy musí své rozhodnutí zdůvodnit, a to i když žádosti dítěte vyhoví, i když ji zamítnou.

Může se ohradit vůči odebrání z rodiny?

Úmluva stanovuje, že dítě může být odebráno z péče svých rodičů jen rozhodnutím soudu a dítě starší 12 let má možnost se ke všemu vyjadřovat.

Pokud řízení stále ještě probíhá, zákon dává dítěti několik práv, o kterých ho informujte. Jedná se především o následující:
Dítěti byl ustanoven kolizní opatrovník, který má hájit během procesu právo dítěte a zprostředkovávat jeho názory soudu – tato osoba byla formou usnesení ustanovena do této funkce soudem. Kdo je kolizní opatrovník se dá zjistit buď z tohoto rozhodnutí, dotazem na OSPOD či soud. Více o funkci kolizního opatrovníka

Dítě má právo vyjadřovat se ke všemu, co se ho týká, a to jak v rámci jednání na OSPOD (např. na takzvané případové konferenci), tak u soudu. Zákon říká, že jeho sdělení musí být věnována pozornost. Dítě má právo vyjadřovat se buď přímo, nebo prostřednictvím osoby, kterou si zvolí. Bez ohledu na ustanoveného kolizního opatrovníka, si dítě může zvolit vlastní zastupování.
Dítě má právo podílet se na hodnocení prostředí, ve kterém se nachází, a zákon říká, že jeho sdělení musí být věnována pozornost

Pokud řízení již skončilo, má dítě následující práva:

Seznámit se s rozsudkem, na základě kterého je v pěstounské péči a zjistit důvody, které vedly k tomu, že nežije se svou rodinou. Z rozsudku se také dozví, jaká práva zůstaly tvým rodičům a jaká práva vůči němu mají pěstouni, případně, zda má dítě ustanoveného opatrovníka/poručníka. Tato informace je pro dítě důležitá, protože, až do dosažení 18 let potřebuje k mnohým běžným úkonům souhlas zákonného zástupce.

Dítě má právo podávat návrhy a podněty na zahájení řízení – tzn., může samo podat návrh k soudu na změnu výchovného prostředí. O pomoc s tímto může požádat klíčového pracovníka, OSPOD, právníka, nebo může jít návrh sepsat přímo k soudu, kde může požádat i o přidělení advokáta. Tento případný návrh však bude posuzovat nezávislý soud, budou se k němu vyjadřovat mnoho odborníků a soud není vázán povinností tomuto návrhu vyhovět, pokud dospěje k názoru, že by nebyl ve prospěch dítěte. To znamená, že dítě má právo podat návrh, vyjadřovat svoje názory a postoje, soud i sociální pracovníci mají povinnost mu naslouchat a brát jeho názory vážně, nemají však povinnost udělat vše, co si dítě přeje.

Podstatné je, že soud i úřady vždy musí své rozhodnutí zdůvodnit, a to i když žádosti dítěte vyhoví, i když ji zamítnou.

Má dítě právo vědět, proč bylo odebráno z rodiny?

Úmluva stanovuje, že dítě může být odebráno z péče svých rodičů jen rozhodnutím soudu a dítě starší 12 let má možnost se ke všemu vyjadřovat.

Pokud řízení stále ještě probíhá, zákon dává dítěti několik práv, o kterých ho informujte. Jedná se především o následující:
Dítěti byl ustanoven kolizní opatrovník, který má hájit během procesu právo dítěte a zprostředkovávat jeho názory soudu – tato osoba byla formou usnesení ustanovena do této funkce soudem. Kdo je kolizní opatrovník se dá zjistit buď z tohoto rozhodnutí, dotazem na OSPOD či soud. Více o funkci kolizního opatrovníka

Dítě má právo vyjadřovat se ke všemu, co se ho týká, a to jak v rámci jednání na OSPOD (např. na takzvané případové konferenci), tak u soudu. Zákon říká, že jeho sdělení musí být věnována pozornost. Dítě má právo vyjadřovat se buď přímo, nebo prostřednictvím osoby, kterou si zvolí. Bez ohledu na ustanoveného kolizního opatrovníka, si dítě může zvolit vlastní zastupování.
Dítě má právo podílet se na hodnocení prostředí, ve kterém se nachází, a zákon říká, že jeho sdělení musí být věnována pozornost

Pokud řízení již skončilo, má dítě následující práva:

Seznámit se s rozsudkem, na základě kterého je v pěstounské péči a zjistit důvody, které vedly k tomu, že nežije se svou rodinou. Z rozsudku se také dozví, jaká práva zůstaly tvým rodičům a jaká práva vůči němu mají pěstouni, případně, zda má dítě ustanoveného opatrovníka/poručníka. Tato informace je pro dítě důležitá, protože, až do dosažení 18 let potřebuje k mnohým běžným úkonům souhlas zákonného zástupce.

Dítě má právo podávat návrhy a podněty na zahájení řízení – tzn., může samo podat návrh k soudu na změnu výchovného prostředí. O pomoc s tímto může požádat klíčového pracovníka, OSPOD, právníka, nebo může jít návrh sepsat přímo k soudu, kde může požádat i o přidělení advokáta. Tento případný návrh však bude posuzovat nezávislý soud, budou se k němu vyjadřovat mnoho odborníků a soud není vázán povinností tomuto návrhu vyhovět, pokud dospěje k názoru, že by nebyl ve prospěch dítěte. To znamená, že dítě má právo podat návrh, vyjadřovat svoje názory a postoje, soud i sociální pracovníci mají povinnost mu naslouchat a brát jeho názory vážně, nemají však povinnost udělat vše, co si dítě přeje.

Podstatné je, že soud i úřady vždy musí své rozhodnutí zdůvodnit, a to i když žádosti dítěte vyhoví, i když ji zamítnou.

Musí pěstoun/sociální pracovník/soud požadavkům dítěte vyhovět?

Úmluva stanovuje, že dítě může být odebráno z péče svých rodičů jen rozhodnutím soudu a dítě starší 12 let má možnost se ke všemu vyjadřovat.

Pokud řízení stále ještě probíhá, zákon dává dítěti několik práv, o kterých ho informujte. Jedná se především o následující:
Dítěti byl ustanoven kolizní opatrovník, který má hájit během procesu právo dítěte a zprostředkovávat jeho názory soudu – tato osoba byla formou usnesení ustanovena do této funkce soudem. Kdo je kolizní opatrovník se dá zjistit buď z tohoto rozhodnutí, dotazem na OSPOD či soud. Více o funkci kolizního opatrovníka

Dítě má právo vyjadřovat se ke všemu, co se ho týká, a to jak v rámci jednání na OSPOD (např. na takzvané případové konferenci), tak u soudu. Zákon říká, že jeho sdělení musí být věnována pozornost. Dítě má právo vyjadřovat se buď přímo, nebo prostřednictvím osoby, kterou si zvolí. Bez ohledu na ustanoveného kolizního opatrovníka, si dítě může zvolit vlastní zastupování.
Dítě má právo podílet se na hodnocení prostředí, ve kterém se nachází, a zákon říká, že jeho sdělení musí být věnována pozornost

Pokud řízení již skončilo, má dítě následující práva:

Seznámit se s rozsudkem, na základě kterého je v pěstounské péči a zjistit důvody, které vedly k tomu, že nežije se svou rodinou. Z rozsudku se také dozví, jaká práva zůstaly tvým rodičům a jaká práva vůči němu mají pěstouni, případně, zda má dítě ustanoveného opatrovníka/poručníka. Tato informace je pro dítě důležitá, protože, až do dosažení 18 let potřebuje k mnohým běžným úkonům souhlas zákonného zástupce.

Dítě má právo podávat návrhy a podněty na zahájení řízení – tzn., může samo podat návrh k soudu na změnu výchovného prostředí. O pomoc s tímto může požádat klíčového pracovníka, OSPOD, právníka, nebo může jít návrh sepsat přímo k soudu, kde může požádat i o přidělení advokáta. Tento případný návrh však bude posuzovat nezávislý soud, budou se k němu vyjadřovat mnoho odborníků a soud není vázán povinností tomuto návrhu vyhovět, pokud dospěje k názoru, že by nebyl ve prospěch dítěte. To znamená, že dítě má právo podat návrh, vyjadřovat svoje názory a postoje, soud i sociální pracovníci mají povinnost mu naslouchat a brát jeho názory vážně, nemají však povinnost udělat vše, co si dítě přeje.

Podstatné je, že soud i úřady vždy musí své rozhodnutí zdůvodnit, a to i když žádosti dítěte vyhoví, i když ji zamítnou.