naseprava.cz

Může si dítě vybrat školu, kterou bude studovat?

Úmluva o právech dítěte, ale i Listina základních práv a svobod dává právo svobodné volby povolání. Pokud je dítě teprve ve fázi, kdy se rozhoduje, jakou školu si vybrat, má možnost projevit svoje preference. Samozřejmě je dobré zohlednit, v čem je dítě dobré, co ho baví a jaké jsou jeho přednosti, díky kterým by mělo být schopno školu úspěšně dokončit. O volbě školy by si dítě mělo nejdříve promluvit s pěstouny, či klíčovým pracovníkem. Na každé základní škole je také zaměstnán výchovný poradce, případně poradce pro volbu povolání, kteří mu mohou také poradit, nejen proto, že vědí, co se mu ve škole daří, ale také znají nabídku středních škol a učilišť, kterou mohou dítěti zprostředkovat. Pomozte dítěti těchto služeb využít.

V případě, že si dítě není jisté, zda zvládne nároky zvolené střední školy, má právo navštívit Pedagogicko-psychologickou poradnu (ke každé školy náleží konkrétní pracoviště, kontakt dítěti nebo pěstounům předá výchovný poradce, nebo poradce pro volbu povolání). Na tomto pracovišti dítě může absolvovat testy, které mu mohou pomoci zorientovat se při výběru školy. Jen je potřeba objednat se do poradny včas, abys byly výsledky do termínu, kdy se podávají přihlášky na střední školu.

Také je dobré na preferované školy navštívit v rámci Dne otevřených dveří, či jiných akcí, které většina škol pořádá pro zájemce o studium. Volbu školy/povolání je vhodné ve věku, kdy se tato otázka stane aktuální, zařadit do IPOD a průběžně ji s dětmi zpracovávat.
Pokud již dítě na nějaké škole studuje a není zde spokojené, je důležité uvědomit si, zda lze jeho nespokojenost vyřešit v rámci stávají školy, nebo zda je opravdu potřeba školu změnit. Pokud je potřeba změnit něco na stávající škole (např. dítě má pocit, že nestíhá v některých předmětech, nerozumí si se spolužáky atp.), pomozte mu nejdřív společně s pěstouny požádat o pomoc výchovného poradce na škole.

Pokud by dítě chtělo změnit školu zcela, nebo obor, proberte s ním, zda jsou jeho očekávání od změny školy reálná, tzn., zda opravdu změna školy zlepší jeho vzdělávací možnosti, vztahy s vrstevníky, atp. I v tomto případě může dítě využít služeb pedagogicko-psychologické poradny, jak je uvedeno výše v textu.

Může se dítě rozhodnout, že přestane studovat nebo že změní školu apod.?

Úmluva o právech dítěte, ale i Listina základních práv a svobod dává právo svobodné volby povolání. Pokud je dítě teprve ve fázi, kdy se rozhoduje, jakou školu si vybrat, má možnost projevit svoje preference. Samozřejmě je dobré zohlednit, v čem je dítě dobré, co ho baví a jaké jsou jeho přednosti, díky kterým by mělo být schopno školu úspěšně dokončit. O volbě školy by si dítě mělo nejdříve promluvit s pěstouny, či klíčovým pracovníkem. Na každé základní škole je také zaměstnán výchovný poradce, případně poradce pro volbu povolání, kteří mu mohou také poradit, nejen proto, že vědí, co se mu ve škole daří, ale také znají nabídku středních škol a učilišť, kterou mohou dítěti zprostředkovat. Pomozte dítěti těchto služeb využít.

V případě, že si dítě není jisté, zda zvládne nároky zvolené střední školy, má právo navštívit Pedagogicko-psychologickou poradnu (ke každé školy náleží konkrétní pracoviště, kontakt dítěti nebo pěstounům předá výchovný poradce, nebo poradce pro volbu povolání). Na tomto pracovišti dítě může absolvovat testy, které mu mohou pomoci zorientovat se při výběru školy. Jen je potřeba objednat se do poradny včas, abys byly výsledky do termínu, kdy se podávají přihlášky na střední školu.

Také je dobré na preferované školy navštívit v rámci Dne otevřených dveří, či jiných akcí, které většina škol pořádá pro zájemce o studium. Volbu školy/povolání je vhodné ve věku, kdy se tato otázka stane aktuální, zařadit do IPOD a průběžně ji s dětmi zpracovávat.
Pokud již dítě na nějaké škole studuje a není zde spokojené, je důležité uvědomit si, zda lze jeho nespokojenost vyřešit v rámci stávají školy, nebo zda je opravdu potřeba školu změnit. Pokud je potřeba změnit něco na stávající škole (např. dítě má pocit, že nestíhá v některých předmětech, nerozumí si se spolužáky atp.), pomozte mu nejdřív společně s pěstouny požádat o pomoc výchovného poradce na škole.

Pokud by dítě chtělo změnit školu zcela, nebo obor, proberte s ním, zda jsou jeho očekávání od změny školy reálná, tzn., zda opravdu změna školy zlepší jeho vzdělávací možnosti, vztahy s vrstevníky, atp. I v tomto případě může dítě využít služeb pedagogicko-psychologické poradny, jak je uvedeno výše v textu.